Styrelsen

Bild på styrelsen
Med början bakre raden från vänster: Marcus Brodd, Herman Södergren, Mattias Bardh, Simon Södergren, Ingemar Gustafsson, Mona Antonsson, IngaLill Gustafsson, Madeleine Karlsson, Sven-Åke Axelsson

 

Ordförande: Herman Södergren
Vice Ordförande: Marcus Brodd
Sekreterare: Mona Antonsson
Kassör: IngaLill Gustafsson
Ledamöter: Ingemar Gustafsson
Jennie Lagerström
Simon Södergren
Sven-Åke Axelsson
Magnus Torby
Suppleanter: Robin Björk
Mattias Bardh

 

Share